Zcela nové téma v naší nabídce vzdělávání PDF Tisk Email
Pondělí, 24 Říjen 2016 15:08

Pro cílovou skupinu sociálních pracovníků jsme připravili ojediný vzdělávací kurz v tématu
„Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním"
s akreditací MPSV ČR č. 2016/0863-SP.

Lektorské zajištění: MUDr. Petr Grossmann, psychiatr a psychoterapeut Vojenské nemocnice Brno

Celý článek...
 
Supervizní setkání k projektu PDF Tisk Email
Čtvrtek, 20 Říjen 2016 20:41

V rámci projektu "Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina" Vás zveme na tématické supervizní setkání vedoucích pracovníků obecních úřadů působících v sociální oblasti.

Celý článek...
 
Rozvoj profesních kompetencí v tématu krizové intervence PDF Tisk Email
Neděle, 16 Říjen 2016 18:37

V rámci projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778, Operačního programu Zaměstnanost, realizoval spolek TREMEDIAS ve dnech 4. 10. 2016 a 11. 10. 2016 vzdělávání v tématu krizové intervence s akreditací MPSV. Cílovou skupinu byli zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Kurzu, s časovou dotací 14 vyučovacích hodin, se zúčastnilo 7 sociálních pracovnic z Magistrátu města Jihlavy a Města Třebíč.

Celý článek...
 
Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina PDF Tisk Email
Neděle, 14 Srpen 2016 18:20

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahajuje TREMEDIAS od 1. 9. 2016 nový projekt s názvem

Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778.

Projekt směřuje k podpoře sociálního začleňování v Kraji Vysočina, a to nabídkou a realizací komplexních

služeb profesního rozvoje pro cílovou skupinu zaměstnanců veřejné správy v sociální oblasti.

Všechny kurzy jsou akreditovány a pro pracovníky z institucí Kraje Vysočina  z d a r m a !

Celý článek...
 
Supervize sociální práce PDF Tisk Email
Středa, 19 Říjen 2016 21:28

supervize soc prace mProstřednictvím projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778, Operačního programu Zaměstnanost, nabízí supervizorky TREMEDIAS profesní podporu formou supervize zaměstnancům veřejné správy obecních úřadů v Kraji Vysočina, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Celý článek...
 
Rodinné kruhy na Vysočině pokračují PDF Tisk Email
Čtvrtek, 08 Září 2016 18:55

logo eea mProjekt Rodinných kruhů na Vysočině, který byl původně ze strany TREMEDIAS realizovaný v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016, získal díky finančním zdrojům MPSV a Grantu z Islandu, Lichenštejnska a Norska podporu pro dodatkové aktivity v období od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017.

Celý článek...
 
Kurz Základy správního řízení na úseku sociálně právní ochrany dětí - listopad PDF Tisk Email
Sobota, 11 Červen 2016 21:38

Akreditovaná vzdělávací instituce TREMEDIAS nabízí možnost účasti v jednodenním kurzu, s celkovým rozsahem 8 vyučovacích hodin, pro cílovou skupinu sociálních pracovníků.
Akreditace MPSV ČR č. 2015/0784-SP.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 15

Website Powered by Joomla!