Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč PDF Tisk Email
Pondělí, 28 Leden 2019 16:12

Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu esf opz m1

Cílem projektu je zavést a nastavit interdisciplinární spolupráci subjektů zapojených do opatrovnického řízení v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. Cochemského modelu. Zavedením IS dojde ke zvýšení profesních kompetencí osob z CS a bude dosaženo zvýšení kvality přímé sociální práce s rodiči, kdy dojde k posílení jejich schopnosti spolupracovat ve věcech dítěte i po jejich rozchodu. Současně dojde pilotnímu ověření zavedení inovativních postupů v sociální práci do praxe.

 
Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč - zpráva PDF Tisk Email
Úterý, 25 Prosinec 2018 17:11

V prvním období realizace projektu byly činěny kroky k navázání spolupráce s okresními soudy, které již tzv. cochemskou praxi realizují.

V měsíci říjnu 2018 byla uskutečněna první odborná stáž a to na OS Chrudim. V prvním období se taktéž uskutečnily 2 workshopy pro osoby z cílových skupin projektu, a to pro sociální pracovníky, soudce a vyšší soudní úředníky.

 

Celý článek...

 
Cochemská praxe - úvodní setkání multitýmu PDF Tisk Email
Středa, 24 Říjen 2018 17:01

cochemska praxe1V rámci realizace projektu Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč se k datu 13.9.2018 uskutečnilo úvodní setkání sociálních pracovníků OSPOD MěÚ Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Moravské Budějovice s odborným týmem TREMEDIAS a lektory projektu, Mgr. Martinou Cirbusovou a Mgr. Robinem Brzobohatým, k mapování a vyhodnocení potřeb v tématu implementování metod Cochemské praxe v místním prostředí při práci s ohroženou rodinou. Setkání se zúčastnilo celkem 13 sociálních pracovníků.

 

Celý článek...

 

 

 


Website Powered by Joomla!