Cochemská praxe - úvodní setkání multitýmu PDF Tisk Email
Středa, 24 Říjen 2018 17:01

Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu esf opz m1

 


 

cochemska praxe1V rámci realizace projektu Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč se k datu 13.9.2018 uskutečnilo úvodní setkání sociálních pracovníků OSPOD MěÚ Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Moravské Budějovice s odborným týmem TREMEDIAS a lektory projektu, Mgr. Martinou Cirbusovou a Mgr. Robinem Brzobohatým, k mapování a vyhodnocení potřeb v tématu implementování metod Cochemské praxe v místním prostředí při práci s ohroženou rodinou. Setkání se zúčastnilo celkem 13 sociálních pracovníků.


Cílem setkání bylo seznámení se základními premisami Cochemské praxe, sdílení zkušeností a dobré praxe, a to ve vazbě na reálné možnosti přímé sociální práce s ohroženou rodinou v místních legislativních a materiálních podmínkách.

Z mapování potřeb sociálních pracovníků, potažmo jejich klientů, tak byly identifikovány reálné postupy a procesy výkonu sociálně právní ochrany a jejich možnosti při implementaci metod a technik Cochemského modelu.

Výstupy ze setkání tvoří platformu pro následná intervizní setkání odborného projektového týmu a pro reflektovanou případovou spolupráci, která je východiskem interdisciplinární praxe.

 

Zpracoval: odborný tým

 

 

prezencni listina

 

 cochemska praxe

cochemska praxe letak

 

 

 

 

 

Website Powered by Joomla!