V průběhu celého roku 2016, díky finanční podpoře MPSV z oblasti Rodina a Kraje Vysočina, jsme úspěšně realizovali projekt "Komplexní podpora rodiny na Vysočině". Jeho cílem byla pomoc a podpora rodinám s dětmi prostřednictvím preventivních aktivit v podobě posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů a předcházení ohrožování těchto rodin.

Klíčové aktivity, kterými bylo těchto cílů dosahováno, byly:

  • odborné individuální poradenství,
  • nácvik socioterapeutických technik a dále
  • realizování krátkodobých vzdělávacích seminářů zaměřených na slaďování profesního a rodinného života a
  • řešení konfliktů v rodině

Klienti z řad podpořených osob měli možnost volit ve vazbě na své potřeby metodu podpory od individuální přes párovou, rodinou až po skupinovou.

Aktivity byly soustředěny zejména na posílení rodičovských kompetencí a kvalitní výkon rodičovství za pomoci posilování kompetencí prostřednictvím poradenského procesu, a to v oblasti:

  • právního minima a finančního hospodaření,
  • poradenství při řešení konfliktů v rodině a
  • tréninku sociálních a komunikačních dovedností

Poradenství poskytoval tým 5 poradců (psychosociální, rodinný, právní, finanční a socioterapeut), kdy za dobu realizace projektu bylo poskytnuto celkem 282 přímých poradenských intervencí.

 

Dílčí aktivitou projektu bylo vytvoření sdíleného pracovního prostoru pro nezávislé profesionály (coworking). Jeho cílem bylo sdílení společného pracovního prostoru několika interními i externími nezávislými profesionály tak, aby byly zachovány principy otevřenosti, dostupnosti, spolupráce a komunity.

Díky společnému pracovnímu zázemí vznikla malá síť pomáhajících odborníků, a to v souladu s myšlenkou mezirezortní spolupráce, pečujících o rodiny na Vysočině.

 

 

           mpsv logo                              logo kraj vysocina

Joomla templates by a4joomla