O nás PDF Tisk Email
Čtvrtek, 17 Říjen 2013 12:41

mackova ivaMgr. Iva Macková

V současné době se profesně věnuje oblasti sociální práce a sociálních služeb na pozici lektora, supervizora, kouče a arteterapeuta. Je absolventkou oboru sociální práce a andragogiky na UP Olomouc. Vzdělání v oboru si doplnila výcviky komplexní krizové intervence a odborné případové supervize v Remediu Praha. Aktuálně rozvíjí své dovednosti v Koučink akademii Horní Libchavy, věnuje se koučování v pomáhajících profesích. Nově nabízí různým cílovým skupinám podporu formou individuální, rodinné a skupinové artererapie. Považuje se (snad oprávněně :-)) za spoluzakladatelku TREMEDIAS. Má zkušenosti nejen s poskytováním supervize sociální práce a sociálních služeb, ale i v telefonické krizové intervenci a také s realizací projektů pracovní integrace osob se zdravotním handicapem. Nejlépe ji vystihuje tvořivost s otevřeností k novým výzvám.

 

 

 vitekMgr. Ing. Ivo Vítek

Sociální pracovník, lektor, psychoterapeut a včelař amatér. Vystudoval Veřejnou správu a regionální rozvoj na ČZU Praha, Sociální práci na UP Olomouc a Sociální pedagogiku na UHK Hradec Králové. Pracuje v oboru závislostí, nelegálních drog a terciální prevence. Absolvoval dlouhodobý výcvik v systemické psychoterapii. V TREMEDIAS působí jako lektor vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb, finanční gramotnosti.

 

 

dzurnakovaMgr. Alena Dokulilová

Pracuje jako psychoterapeut, supervizor, facilitátor, a lektor. Vystudovala MU v Brně – sociální pedagogiku. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik pro zdravotnictví, kurzy komunikace, zvládání konfliktů, facilitace, mediace a koučování. Při své práci využívá zejména Přístup zaměřený na řešení. Na tom co dělá, ji baví zejména pestrost a možnosti rozvíjet lidské zdroje. Do budoucna by se chtěla věnovat více supervizím a terapii. Má ráda „nesnesitelnou lehkost bytí" a inspirují ji lidé a místa s pozitivní energií.

 

 

 

 

bednarikovaJUDr. Nicol Bednáříková

Působí jako lektor, poradce Centra kariérního a sociálního poradenství a vysokoškolský pedagog. Vystudovala právo na MU v Brně. V současnosti rovněž vykonává praxi notářského koncipienta, kde zpracovává komplexní agendu dědického řízení. Má dlouhodobé zkušenosti právního poradce v Kanceláři veřejného ochránce práv a personalisty. V TREMEDIAS se věnuje převážně činnosti pracovněprávního poradenství, lektorské činnosti a koordinaci projektových aktivit. Zbývající volný čas si z valné části nárokují její smělé děti.

 

 

 halamaMgr. Martin Halama
Supervizor registrovaný v Národním registru nezávislých odborníků v sociálních službách. Praxí s uživateli sociálních služeb prošel na lince důvěry, v krizovém centru pro děti a mládež, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Několik let vedl pracovní tým poskytující telefonickou krizovou intervenci. Pro nepoškozující práci s lidmi se poznával v sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku (SUR), vystudoval sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Pražská vysoká škola psychosoc. studií) a supervizní kompetence obhájil v supervizním výcviku (Remedium Praha). S TREMEDIAS spolupracuje na pozici lektora a supervizora.
www.supervize-halama.cz


smardova

Mgr. Monika Šmardová

Působí jako psycholog, psychoterapeut a lektor. Vystudovala psychologii na UK v Praze. Absolvovala výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Má terapeutickou praxi v oblasti telefonické krizové intervence, manželského a rodinného poradenství a náhradní rodinné péče, dále zkušenosti s výběrem pracovníků pomocí AC. V TREMEDIAS zajišťuje hlavně lektorskou činnost, psychodiagnostiku a psychologické poradenství v rámci projektů v sociální oblasti. Nejčastějším objektem jejího psychologického zkoumání je v posledních letech její zvídavý syn.

 

 

prokopovaIng. Kateřina Prokopová
V současné době se profesně věnuje oblasti strukturálních fondů EU na pozici projektový a finanční manažera a to zejména v o.s. TREMEDIAS, ale i v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. a ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina. Je absolventkou Ekonomické fakulty oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova JČU v Českých Budějovicích. Předchozí profesní zkušenosti získávala v oblasti strukturální politiky EU ve vysokém školství, a to na ZMVŠ v Třebíči. Její práce jí dává příležitost pro seberealizaci.

 

 


juzovaMgr. Vladimíra Jůzová

Lektorka, mediátorka a facilitátorka, spoluzakladatelka TREMEDIAS. Původem sociální pracovnice OSPOD. Vystudovala na UHK v Hradci Králové speciální pedagogiku, později sociální patologii a prevenci a na MU Brno sociální pedagogiku. Absolvovala četná školení a výcviky z oblasti komunikace, mediačních a facilitačních technik, komplexní krizové intervence. Aktuálně by ráda započala výcvik v Kids´ skills, s vidinou aplikace nejen na svých dětech.     

 

 

 nigelTeam - Nigel Paul Marsh a Kateřina Novotná

Kvalifikovaní učitelé angličtiny s dlouholetou zkušeností jak v oblasti obecné tak i obchodní angličtiny. Jsou autory projektu 'Business english on-line' a v současné době aktivně vytvářejí projekt 'Vstupte do světa obchodní angličtiny'.

 

 

 

 

 

novotnyBc. René Novotný
Vystudoval Veřejnou správu na ZMVŠ v Třebíči a Trenérství na MU Brno. Absolvoval výcvik Lektorů služební přípravy a tělovýchovy, Krizového řízení a Transakční analýzy. Je odborným školitelem trenérů 3. třídy. Již více jak 20 let se věnuje nácviku bojových umění. Vede kurzy pro širokou veřejnost jak osobní tak profesní sebeobrany. Řadu let působil jako odborný pracovník v oblasti prevence kriminality a realizátor přednášek a programů všechny věkové skupiny. V TREMEDIAS působí jako lektor vzdělávacích programů týkajících se šetrné sebeobrany a osobní bezpečnosti.

 


hanusovaLucie Hanusová, DiS.

Vystudovala vyšší odbornou školu sociální v Brně. Rok pracovala jako sociální pracovnice v organizaci pro osoby se zrakovým postižením. V občanském sdružení Tremedias pracuje jako koordinátorka projektu Integrace osob se zrakovým postižením na trhu práce. Mezi její činnosti patří zejména komunikace s osobami z cílové skupiny a s organizacemi, které se podílejí na realizaci projektu. Vedle své práce studuje obor sociální pedagogika a poradenství na MU Brno. Jednou by si ráda udělala výcvik v telefonické krizové intervenci a v této oblasti působila.

 

 

 

 

tym tremedias

 

 

tym tremedias1

   Tým Tremedias

 

 

v sidle tremedias

   V sídle Tremedias

 

 

tremedias na cestach

   S Tremedias na cestách

 

 

s tremedias na konferencich a supervizich

   S Tremedias na konferencích a supervizích

 

 

 

 

Website Powered by Joomla!