Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS CZ.1.04/3.1.03/A7.00018

Cílem projektu je zajistit odborný rozvoj cestou profesionální přípravy pracovníků a sociálních pracovníků v oblasti sociálních služeb Kraje Vysočina, kteří pracují s osobami sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými. Na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb osob z cílových skupin byl sestaven časový harmonogram poskytování akreditovaných vzdělávacích programů určených pro cílové skupiny pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků zdarma.

Výstupem projektu budou odborně vyškolení pracovníci s akreditovaným osvědčením. Vzdělávací programy se specificky zaměřují na na nové trendy v oblasti sociální práce, novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, součinnost neziskových organizací s orgány sociálně-právní ochrany dětí v kontextu případových konferencí, využití nástrojů mediace, supervize apod.

Předpokládané období realizace projektu: 9/2013 – 4/2015 (20 měsíců)

 

vzdelavani v socialnich sluzbach tremedias

Joomla templates by a4joomla