publicitaTREMEDIAS realizuje nově od září 2013 projekt, jehož cílem je podpora a rozvoj pracovníků a sociálních pracovníků v oblasti registrovaných sociálních služeb kraje Vysočina. Vzdělávací programy byly sestaveny z jednotlivých akreditovaných kurzů ve vazbě na poptávku samotných osob z cílových skupin tak, aby z obsahového hlediska zajistily co nejefektivnější vzdělávání.  Odborný rozvoj cestou profesionální přípravy znamená podporu nejen samotných pracovníků, ale v druhotném efektu podpoří i osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, s nimiž jak pracovníci v sociálních službách, tak sociální pracovníci přímo pracují.


Výstupem projektu budou odborně vyškolení pracovníci s akreditovaným osvědčením. Vzdělávací programy se specificky zaměřují na nové trendy v oblasti sociální práce, novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, součinnost neziskových organizací s orgány sociálně-právní ochrany dětí v kontextu případových konferencí, využití nástrojů mediace, supervize apod.
V měsíci září proběhla první klíčová aktivita spočívající ve vytvoření aktuální databáze pracovníků v sociálních službách, kteří jsou první cílovou skupinou projektu. Současně byl vytvořen přesný harmonogram vzdělávacích aktivit a zabezpečeno lektorské zázemí. Měsíc říjen proběhl již ve znamení druhé klíčové aktivity, vzdělávacího kurzu z programu určeného pro pracovníky v sociálních službách, a to dvoudenního semináře Krizová intervence.
Výstupy z realizovaného semináře svědčí o potřebnosti vzdělávacích aktivit určených pro pracovníky, jejichž výkon práce spočívá v přímé činnosti s osobami ohroženými sociálním vyloučeným či přímo sociálně vyloučenými, a to nejen z důvodu získání nových znalostí a nácviku speciálních dovedností, ale i z důvodu nutnosti zajištění jisté formy duševní hygieny pracovníkům s psychicky náročným výkonem práce. Projektový tým tímto děkuje účastníkům semináře Krizová intervence za pochvalné hodnocení, které vystoupilo z analýzy evaluačních dotazníků.

 

CZ.1.04/3.1.03/A7.00018
Předpokládané období realizace projektu: 9/2013 – 4/2015 (20 měsíců)

 

vzdelavani soc sluzby 2

 

vzdelavani soc sluzby 1

 

vzdelavani soc sluzby letak-1

 

 

Joomla templates by a4joomla