vzdelavani kazuisticky seminar tremedias mProjekt Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS se posunul do roku 2014 přes prosincové vzdělávání pracovníků v sociálních službách v kurzu Etika v sociálních službách a etické zásady při jednání s uživateli služeb.

K datu 15. 01. 2014 proběhl první vzdělávací den kurzu Supervizně - kazuistický seminář, v němž se pracovníci v sociálních službách věnovali především tématu asertivního jednání. Celkovým cílem kurzu je předat absolventům základní informace o možnosti nabývání klíčových kompetencí profese využitím supervize sociálních služeb a kazuistických seminářů včetně principů prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Absolventi kurzu by si měli posílit své schopnosti reflexe vlastní práce s uživatelem služby. Specifická témata, na něž bude při vzdělávání rovněž upřena pozornost budou: supervize v sociálních službách a její funkce, kazuistiky a příklady dobré praxe jako možnosti vzdělávání v sociálních službách, sebereflexe - sebeuvědomování v roli pomáhajícího pracovníka, psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření.
Prvního vzdělávacího dne se zúčastnilo 10 pracovníků v sociálních službách z organizací poskytujících sociální služby v regionu kraje Vysočina. Účastníkům tímto děkujeme za aktivní přístup a zapojení se do diskuze k jednotlivým tématům.

Za TREMEDIAS JUDr. Nicol Bednáříková

 

 Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS
 CZ.1.04/3.1.03/A7.00018
Předpokládané období realizace projektu: 9/2013 – 4/2015 (20 měsíců)

 

vzdelavani kazuisticky seminar tremedias 1

 

vzdelavani kazuisticky seminar tremedias 2

 

vzdelavani kazuisticky seminar tremedias 3

 

vzdelavani kazuisticky seminar tremedias 4

 

vzdelavani kazuisticky seminar tremedias 5

 

 

esf-oplzz-m

 

 

Joomla templates by a4joomla