Projekt Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS pokročil přes lednový vzdělávací kurz "Supervizně - kazuistický seminář" do poslední dekády.

Vzdělávání první cílové skupiny osob projektu, a to pracovníků v sociálních službách, proběhlo ve vzdělávacím programu "Sociálně právní minimum pro pracovníky v sociálních službách".

Cílem kurzu bylo předat absolventům základní informace o systému sociálního zabezpečení v ČR vycházejícího ze tří pilířů:

sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci.

Dalším cílem bylo umožnit účastníkům praktickou orientaci v síti sociálního zabezpečení navazujícího na jimi poskytované sociální služby, zvýšit jejich kompetence v sociálně-právní oblasti.

Vzdělávacího kurzu se zúčastnilo a úspěšně absolvovalo 11 osob pracovníků v sociálních službách.

 

Za TREMEDIAS JUDr. Nicol Bednáříková

 

 

Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS
CZ.1.04/3.1.03/A7.00018
Předpokládané období realizace projektu: 9/2013 – 4/2015 (20 měsíců)

esf-oplzz-m

Joomla templates by a4joomla