Harmonogram vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu sociálních pracovníků

Projekt Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS vstupuje v měsíci květnu do druhé části vzdělávacích programů určených pro cílovou skupinu osob sociálních pracovníků. V rámci vzdělávání se uskuteční 5 kurzů zaměřených na mediaci, případové konference, krizovou intervenci a specifickou komunikaci. Všechny kurzy se uskuteční v prostorách Tremedias, Tomáše Bati č. 1069 v Třebíči.

I. Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením - číslo akreditace: 2012/1481-SP, časová dotace: 7 vyučovacích hodin, obsah: postoje společnosti k osobám se zdravotním postižením, sociální role osoby se zdravotním postižením včetně jejich odlišnosti psychosociálního vývoje, přístupy zaměřené na klienta a jeho potřeby, specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením:osoby se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením

II. Komunikace s problémovým klientem - číslo akreditace: 2012/1479-SP, časová dotace: 7 vyučovacích hodin, obsah: vliv osobnosti jedince na komunikaci, problémový klient v sociální práci a jeho typologie v kontextu poznatků psychologie, typologie klientů (mlčící, v odporu, manipulativní, depresivní, suicidiální, psychotický)

III. Základy krizové intervence - číslo akreditace: 2012/1483-SP, časová dotace: 14 vyučovacích hodin, obsah: obecné a právní aspekty krizové intervence, formy krizové intervence, principy, nástroje a proces krizové intervence, zásady vedení rozhovoru, práce se zakázkou, specifika krizové intervence tváří tvář a prostřednictvím telefonu, krizová intervence poskytovaná v terénu

IV. Základy mediace - číslo akreditace: 2012/1484-SP, časová dotace: 20 vyučovacích hodin, obsah: cíle a oblasti mediace,východiska a teorie mediace, principy a zásady mediace, typy sporů vhodných - nevhodných k mediaci, mediace jako proces, specifické dovednosti mediiátora

V. Případové konference - číslo akreditace: 2012/1480-SP, časová dotace: 20 vyučovacích hodin, obsah: definice případové konference včetně jejich pravidel, role účastníků případové konference, fáze případové konference - možnosti řešení případu a tvorba akčního plánu s mapováním priorit, dovednosti facilitátora, praktický nácvik specifických komunikačních dovedností.

 

CZ.1.04/3.1.03/A7.00018

 

Přihlášky jsou k dispozici  z d e

 

 

esf-oplzz-m

 

Joomla templates by a4joomla