vzdelavani pracovnici v soc sluzbach mV rámci projektu ESF OP LZZ „Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS“ byly v období květen až červen 2014 realizovány další vzdělávací aktivity, tentokrát pro cílovou skupinu sociálních pracovníků působících v sociálních službách v Kraji Vysočina.

Účastníky byli sociální pracovníci z Denního centra Barevný svět, Občanské poradny Třebíč, ÚSP Křižanova a ÚSP Nové Syrovice.

Jednalo se o vzdělávání s tématy:

základy krizové intervence,

specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením

komunikace s problémovým klientem.

Úspěšným absolventům bylo předáno 23 osvědčení s akreditací MPSV ČR.

 

Projekt finančně podpořený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR přispívá k rozvoji profesních kompetencí sociálních pracovníků. Ze zpětných vazeb účastníků vzdělávání, zjišťovaných prostřednictvím závěrečných rozhovorů a evaluačních dotazníků je zřejmé, že jsou velmi spokojeni s přínosností kurzů pro jejich přímou práci s klienty, organizačním i lektorským zajištěním kurzů. Ceněna byla především odbornost a přenos praktických zkušeností ze strany lektorky včetně nácviku komunikačních dovedností ve vazbě k typologii klientů.

 

vzdelavani pracovnici v soc sluzbach 2

 

Kurz specifik komunikace osob se zdravotním hendikepem spolulektorovala s Ivou Mackovou i nevidomá sociální pracovnice Lucie Hanusová, která sdílela s účastníky své zkušenosti v komunikaci mezi osobami vidícími a nevidomými. Účastníci měli možnost si vyzkoušet asistenci nevidomé osoby a přímo tak rozvíjet své dovednosti v komunikaci s tímto typem postižení, u kterého zjišťovali, že je nezbytně nutné stále nahrazovat zrak slovy.

Ze zpětných vazeb účastníků vzdělávání uvádíme několik doslovných sdělení:

„Kurz byl výborný, s obsahem i stylem přednášení jsem byla velmi spokojená, vše bylo podáno zajímavou a záživnou formou, velmi děkuji za příjemně strávený den.";

„Celý kurz byl velkým přínosem, pokud bude možnost, určitě se ráda zúčastním dalších kurzů";

„Nejpřínosnější témata pro mne byla: mlčící a agresivní klient, a to včetně příkladů z praxe",

„Za silné stránky lektorského zajištění považuji výklad zajímavým způsobem a praktická cvičení"; „Těším se na podzimní témata!".

 

A co dodat na závěr? „V TREMEDIAS se také těšíme na podzimní témata a možnost spolupodílení se na dalším profesním rozvoji sociálních pracovníků v Kraji Vysočina".

 

vzdelavani pracovnici v soc sluzbach 3

 

vzdelavani pracovnici v soc sluzbach 4

 

vzdelavani pracovnici v soc sluzbach 5

 

vzdelavani pracovnici v soc sluzbach 1

Joomla templates by a4joomla