Projekt Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS se nachýlil do svého závěru realizací klíčových aktivit vzdělávání sociálních pracovníků v registrovaných sociálních službách v kurzech Případové konference a Základy mediace a dále výkonem odborných stáží úspěšných absolventů vzdělávacích kurzů u spolupracujících organizací.


Vzdělávacího kurzu Případové konference, který se uskutečnil v termínech 10.9.2014, 17.9.2014 a 1.10.2014 se zúčastnilo celkem 5 osob z cílové skupiny sociálních pracovníků, přičemž pozornost byla upřena na obecné a právní aspekty případové konference, rozpoznání kritérií pro určení její efektivity a vhodnosti v konkrétních případech, a dále nácviku konkrétních rolí od svolavatele, přes facilitátora až po schopnost určení měřitelnosti dosažených cílů.

Druhým akreditovaným vzdělávacím kurzem byl kurz Základy mediace, který se uskutečnil v termínech 15.102014, 22.10.2014 a 5.11.2014 a kterého se zúčastnilo celkem 7 osob z cílové skupiny sociálních pracovníků se zaměřením na získání znalostí a dovedností pro řešení konfliktů, seznámení se s principy a právním rámcem mediace v ČR. Řešení konfliktů patří mezi stěžejní náplň práce sociálních pracovníků, přičemž mediace představuje variantu rychlého a efektivního nástroje, kdy cílem není autoritativní sdělení objektivního rozhodnutí nezávislého pozorovatele, ale dohoda zúčastněných vykazující přijatelnost pro všechny strany.

Oba vzdělávací kurzy byly velmi dobře hodnoceny jejich samotnými absolventy a napomohly tak nejen ke splnění cílů projektu, ale především osobám z cílových skupin, zde sociálním pracovníkům, v jejich přímé práci s klienty sociálních služeb.

 

CZ.1.04/3.1.03/A7.00018
Předpokládané období realizace projektu: 9/2013 – 11/2014


Za TREMEDIAS JUDr. Nicol Bednáříková

 

logo esf

 

Joomla templates by a4joomla