V rámci projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", Operačního programu Zaměstnanost, realizoval spolek TREMEDIAS ve dnech 3. – 4. 11. 2016 a 1. 12. 2016 vzdělávání v tématu Případové konference.

Tento kurz který byl akreditovaný MPSV byl určen pro cílovou skupinu zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Třídenního vzdělávání s časovou dotací 20 vyučovacích hodin se zúčastnilo 5 sociálních pracovnic z OSPOD Jihlava a Pelhřimov.

Obsah kurzu se zaměřoval zejména na získání dovedností při facilitaci případových konferencí. Sociální pracovnice získaly náhled na své prezentační schopnosti a komunikační dovednosti, které byly i prakticky rozvíjeny nácviky před kamerou.

Účastníci ocenili zejména příklady z praxe, nácvik řešení napjatých situací při vedení případových konferencí a náhled na filozofii práce s klientem který je postaven především na jeho zkompetentňování a přijetí zodpovědnosti za vlastní život.

 

číslo projeku: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778

 

 pripadove konference

 

 

Joomla templates by a4joomla