Prostřednictvím projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778, Operačního programu Zaměstnanost, nabízí supervizorky TREMEDIAS profesní podporu formou supervize zaměstnancům veřejné správy obecních úřadů v Kraji Vysočina, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Od měsíce září 2016 využívají skupinové a individuální supervize sociální práce především zaměstnanci jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v kontextu výkonu sociálně-právní ochrany dětí.


Dne 24. 11. 2016 se uskutečnilo první skupinové supervizní setkání vedoucích sociálních odborů obecních úřadů a vedoucích oddělení na sociálních odborech. při kterém došlo k propojení zaměstnanců veřejné správy Města Moravské Budějovice, Náměšti nad Oslavou a Magistrátu města Jihlavy.

Sdílená témata vycházela z aktuálních potřeb účastníků. Hlavním tématem byly organizační podmínky zajištění klientů sociálního odboru kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Při supervizi byla zachycena jednotlivá specifika forem sociálního a zdravotního znevýhodnění.

Sdíleny byly zkušenosti v jednotlivých ORP s využíváním návazných služeb a s jejich síťováním. Zejména byly pozitivně hodnoceny příklady dobré praxe v jednání s dodavateli návazných služeb.

 

Supervizní setkání vytvořilo prostor pro osobní setkání zaměstnanců veřejné správy vykonávajících specializovanou funkci, ceněna byla především možnost předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti v tématech, která jsou aktuální a především dilematická.

Účastníci supervizního setkání projevili zájem o pravidelná setkání s četností 1x za tři měsíce, přičemž se shodli v tom, že místo setkání by mohl nabídnout vždy některý z účastníků supervize. Další supervizní setkání vedoucích pracovníků sociálních odborů se uskuteční v termínu 21. 3. 2017.

Zpracovaly: Mgr. Iva Macková a Mgr. Alena Dzurňáková

Joomla templates by a4joomla