supervize kuratora mV rámci klíčové aktivity supervize sociální práce projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778, Operačního programu Zaměstnanost, proběhlo další supervizní setkání zaměstnancům veřejné správy v sociální oblasti.

 


V termínu 17. 1. 2017 se uskutečnilo v prostorách Magistrátu města Jihlavy druhé skupinové supervizní setkání s tematickým zaměřením na výkon pozice kurátora pro mládež za účasti zaměstnanců 6 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: Města Třebíče, Města Moravské Budějovice, Města Telče, Města Žďár nad Sázavou, Města Velkého Meziříčí a Magistrátu města Jihlavy.

 

Ve skupině byla za podpory supervizorek sdílena témata vycházející z aktuálních potřeb supervidovaných:

  • vymezování kompetencí a zodpovědnostíi klíčového pracovníka (kurátor pro mládež x sociální pracovník OSPOD)
  • kompetence kurátora pro mládež u spisové dokumentace Om x NOm (součinnost s jinými úřady)
  • dilemata intervence v případech záškoláctví
  • dilemata omezení užívání návykových mladistvými klienty

U tématu dilemata intervence v případech záškoláctví bylo formou případové supervize sdílené ve skupině nahlíženo téma vícečetného ohrožení nezletilého dítěte v péči kurátorky pro mládež s cílem eliminace ohrožení dítěte a potenciálem jeho opětovného sociálního začlenění.

Zbývající témata je možné označit za témata v kontextu supervizně – metodickém, kdy byly mezi kurátory sdíleny zkušenosti z jednotlivých obecních úřadů.

Dvanáct supervidovaných – kurátorů pro mládež hodnotilo supervizní setkání velmi pozitivně, ceněna byla především možnost propojení zkušeností z více úřadů v jeden čas na jenom místě, možnost využití skupinového sdílení pro dilemata profesní praxe.

Současně bylo skupinou navrženo, že se supervizní skupina kurátorů pro mládež početně naplnila do optimálního stavu 12 osob zastupujících 6 úřadů a bylo by vhodné tuto skupinu označit za uzavřenou, tj. že se bude skupina scházet ve stávajícím seskupení.

 

Další setkání: Město Moravské Budějovice, středa 19. 4. 2017 v čase 9.00 – 12.00 hodin.

 

Zpracovaly: Mgr. Iva Macková a Mgr. Alena Dzurňáková

 

supervize kuratora1

 

supervize kuratora

Joomla templates by a4joomla