supervize unor 17mmV prostorách neziskové organizace TREMEDIAS se v termínu 14. 2. 2017 uskutečnilo další skupinové supervizní setkání s tematickým zaměřením na výkon pozice sociálních pracovnicorgánů sociálně právní ochrany dětí, kterého se zúčastnilo 11 zástupkyň 4 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: Města Třebíče, Města Moravské Budějovice, Města Telče a Magistrátu města Jihlavy.

 

 

Supervize sociálních pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí 14. 2. 2017, Třebíč

 

Témata pojmenovaná účastníky na úvod setkání:

  • Vyrovnání se situací případu
  • Odmítání rodiče dítětem
  • Spolupráce OSPODů při výkonu rolí navrhovatele a kolizního opatrovníka
  • Vyhodnocení potřeb ohroženého dítěte + IPOD
  • Domácí násilí pří výkonu sociálně-právní ochrany dětí
  • Dilemata úpravy výchovy a výživy v opatrovnických řízeních

U tématu ohrožení dítěte bylo pro náhled na případ využito případové supervize s prvky balintovské skupiny s výstupem zaměřeným na řešení, kdy sociální pracovnice přicházející s případem může k dalšímu postupu využít inspirací ze skupiny.

 

Téma kompetencí OSPOD v roli navrhovatele a kolizního opatrovníka je možné označit za témata v kontextu supervizně – metodickém s přesahem do systému součinnosti OSPODy a soudy.

 

Skupinou supervidovaných sociálních pracovnic bylo setkání hodnoceno velmi pozitivně, ceněna byla především možnost osobního setkání s propojením zkušeností z více úřadů v jeden čas na jenom místě, možnost využití skupinového sdílení pro dilemata profesní praxe.

 

Projekt: „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778


Zpracovaly: Mgr. Iva Macková a Mgr. Alena Dzurňáková

 

supervize unor 17

 

supervize unor 17 1

 

 

 

Joomla templates by a4joomla