kouc kurz m1Projekt „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina" umožnil v rámci klíčové aktivity „Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy" skupině deseti sociálních pracovníků obecních úřadů rozvíjet své profesní kompetence.

Koučovací přístup v přímé práci s klienty je možné považovat za metodu sociální práce aplikovatelnou při řešení nepříznivých životních či sociálních situací klienta, kdy není ze strany sociálního pracovníka využíváno poradenství, ale jedná se o podporu klienta směřující k jeho zkompetentnění cestou hledání vlastních zdrojů řešení při sociálním začleňování.


Sociální pracovníci z Obecních úřadů Třebíč, Moravské Budějovice, Žďár nad Sázavou a Magistrátu Města Jihlavy rozvíjeli své znalosti a dovednosti ve čtyřicetihodinovém, respektive v pětidenním kurzu, který byl rozložen do tří setkání v období březen až květen 2017. V setkáních převažovalo vzdělávání založené na sebezkušenosti účastníků, které bylo doplňováno teorií koučovacího přístupu se zaměřením na rozvoj kompetencí kouče, proces koučování či základní zásady a principy včetně propojení do přímé sociální práce.

Kurz s akreditací MPSV ČR byl lektorsky zajištěn trojicí lektorů-koučů, a to

 • Janou Kazíkovou,
 • Martinem Halamou a
 • Ivou Mackovou,

kteří mají profesní zkušenosti s koučováním v oblasti sociální práce a sociálních služeb.

Ze strany lektorů byla ceněna angažovanost sociálních pracovníků v zapojování do vzdělávacích aktivit jako např. nácvik koučovacího procesu od stanovení cíle k jeho dosažení, využití jednotlivých technik koučování v přímé práci s klienty apod. Lektory byla u sociálních pracovníků zaznamenávána změna ve způsobu uvažování nad přímou prací s klienty, kdy postupně docházelo k proměně v tom, že sociální pracovník nepřebírá zodpovědnost za klienta, ale podporuje jeho samostatnost.

 

Z písemných evaluací účastníků – sociálních pracovníků uvádíme:

1. přínosnost kurzu spočívala v jeho obsahové srozumitelnosti, v důrazu na rozvoj praktických dovedností, v procvičování technik; nejpřínosnějšími tématy byly ukázky z koučování, jednotlivé techniky a jejich prožití si, techniky spojené s kreslením, škály a práce s nimi - vlastně ale všechno , balanční kolo, metafory, koučovací techniky ve venkovním prostředí, kouzelné otázky, zázračné otázky, stavové linie

2. organizační zajištění, to bylo účastníky hodnoceno na úrovni „velmi spokojení", jednalo se o spokojenost s komunikací ze strany organizátora, zajištění prostředí pro vzdělávání včetně ubytování a stravování, dodržování časového a obsahového harmonogramu, ale i zajištění studijních materiálů, které účastnící hodnotili jako „velmi dobře zpracované, často se k nim vracím; vyhovující"

3. lektorské zajištění bylo účastníky hodnoceno též velmi pozitivně, u silných stránek lektorů byla ceněna jejich: profesionalita, odbornost, zkušenost, empatie, klid, vstřícnost, srozumitelnost, otevřenost, 100% znalost tématu, vysoká odborná úroveň, lidský přístup, kreativita, dynamika lektorských dvojic;

 

Podle sdělení účastníků nasadil lektorský tým velmi vysokou laťku pro vzdělávání v sociální práci, předával výborné zkušenosti, a to jak teoretické, tak praktické včetně výborných komunikačních schopností

 

{youtube}_ElsJqw7b1o|560|315|{/youtube}

 

Závěrečné vzkazy pro organizátory a lektory ze strany sociálních pracovníků:

 • Děkujeme za skvělé zajištění kurzu.
 • Jsem moc spokojená, bylo mi zde krásně, příjemně.
 • Jsem ráda, že jsem si pro tento rok vybrala právě tento kurz, bylo to příjemné, děkuji.
 • Kurz byl výborně veden, v některých fázích byl pro mne relaxační.
 • Pokračujte, je to super.
 • Děkuji za vše, co jste mi předali.
 • Díky, nejlepší školení.
 • Kurz byl záživný, přehledný, skvělý kolektiv a atmosféra!
 • Velké poděkování za atmosféru, přístup a vůbec

 

Zpracovala: Mgr. Iva Macková, 23. 05. 2017

 

kouc kurz 1

 

kouc kurz 2

 

kouc kurz 3

 

kouc kurz 4

 

kouc kurz 5

 

kouc kurz 6

 

kouc kurz 7

 

kouc kurz 8

 

kouc kurz 9

 

kouc kurz 10

 

kouc kurz 11

 

kouc kurz 12

 

kouc kurz 13

 

kouc kurz 14

Joomla templates by a4joomla