posilujeme zdrave vztahy mProjekt si klade za stěžejní cíl posílit zodpovědnost a samostatnost rodin s dětmi na Vysočině, a to zejména rodin se specifickými potřebami (v konfliktu, neúplné a se členem se zdravotním postižením).

Cíl projektu je naplňován prostřednictvím preventivních opatření v rodinách směřujících k odbourání ohrožujících rizik. Konkrétně se jedná o posilování rodičovských kompetencí prostřednictvím intenzivního krátkodobého psychosociálního, sociálně-právního a finančního poradenství, zprostředkovávání další odborné podpory, edukaci rodičů (v kontextu rámce normálnosti), tréninku sociálních kompetencí rodičů a dětí prostřednictvím socioterapie a dále vytvoření svépomocných skupin na podporu zdravých vztahů v rodině, a to i mezigeneračně. 

Joomla templates by a4joomla