pripadova_konferenceVzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o případové konference, připravili jsme pro zájemce zajímavou nabídku realizace případové konference podle požadavku zákazníka, tedy takzvaně "na klíč". Případová konference je multidisciplinární a koordinované setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace.

Organizacím, které působí v oblasti práce se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami, nabízíme vedení případových konferencí nezávislým facilitátorem.

 

Zajistíme:

• realizaci případových konferencí přímo na vašem pracovišti,
• realizaci případových konferencí na zakázku v prostorách sídla sdružení

Případové konference jsou vhodné v situaci:

• pokud existuje vysoká míra ohrožení dítěte či dětí v rodině,
• když je potřeba vyhodnotit situaci rodiny či dítěte a získat informace z více stran a
získat různé úhly pohledu na daný případ,
• když je třeba přijmout zásadní rozhodnutí v životě dítěte a rodiny, např. odebrání dítěte z rodiny apod.

Případová konference umožňuje zejména:

• rychle reagovat na vzniklou situaci,
• vytvářet osobní kontakty a podpůrnou síť v rodině,
• společně hledat způsoby řešení a rozdělit odpovědnost na subjekty,
• vyhnout se vlastní izolovanosti,
• aktivovat potřebnou pomoc a koordinovat péči.

 

Cena facilitování případové konference:

• smluvní

 

Kontakt:

Mgr. Alena Dokulilová,

koordinátor projektu případových konferencí

732 972 483
dokulilova(at)tremedias(dot)cz

Joomla templates by a4joomla