Konference k projektu mediace PDF Tisk Email
Středa, 16 Říjen 2013 12:33

Konference, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina se konala 3. října v sídle Krajského úřadu Vysočina za účasti mediátorů, pracovníků OSPOD, sociálních pracovníků, kurátorů pro mládež, pedagogů, či vyšších soudních úředníků.

Celý článek...
 
Rodinná mediace na Vysočině PDF Tisk Email
Středa, 16 Říjen 2013 07:08

V minulých letech realizovalo TREMEDIAS úspěšně několik projektů MPSV z programů na podporu rodiny. Projekt Rodinná mediace v kraji Vysočina patří též do této kategorie. Jeho hlavním cílem je poskytovat partnerům, manželům, rodičům, rodinám i širšímu příbuzenstvu mediaci v podobě přímé práce s rodinou. Součástí projektu je také zajištění souvisejících propagačních aktivit, průběžné zvyšování kvality poskytované služby a podpora vzdělávání pomáhajících profesionálů v oblasti rodinné mediace, zkvalitňování spolupráce s dalšími organizacemi působícími v oblasti rodiny. V pojetí TREMEDIAS může být mediace chápána i jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora rodin a jejich jednotlivých členů.
Projekt reaguje na potřebu rozšíření a zkvalitnění sítě služeb navazujících na sociální služby kraje Vysočina, která je opakovaně žádána jak ze strany jednotlivých OSPODů, tak se strany sociálního odboru kraje Vysočina, spolupracujících organizací, ale i samotných občanů kraje.
Klademe si za cíl zajistit místní, časovou i finanční dostupnost mediace. Místní dostupnost služby naplňujeme tím, že mediaci poskytujeme na dvou pracovištích v kraji Vysočina, vzdálených od sebe 60 km. Časovou dostupnost realizujeme tak, že v souladu s principy mediace jako rychlé a efektivní metody řešení konfliktů nabízíme klientům objednací lhůty nejpozději do 14 dnů, mediaci poskytujeme průběžně celoročně. V souvislosti s finanční dostupností mediace máme na paměti, že je Vysočina dlouhodobě regionem s vysokou nezaměstnaností a nízkou úrovní příjmů. Klienti za celé první mediační sezení v rozsahu cca 3 hodin zaplatí 600 Kč (každý 300 Kč). Od druhého mediačního setkání dále je, díky tomuto projektu, mediace klientům poskytována bezplatně. To, že službu neposkytujeme zcela zdarma souvisí s našim přesvědčením, že by se klienti měli alespoň minimální měrou na nákladech podílet z důvodu své větší motivovanosti.
Cílovou skupinou projektu v jeho dílčí části vzdělávacích aktivit (interaktivní semináře, kurzy, tréninkové aktivity, workshopy, konference) jsou zejména pomáhající pracovníci organizací pracujících s rodinou (OSPODy, NNO, manželské a rodinné poradny,…).
Projekt je realizován díky laskavé finanční podpoře MPSV, Kraje Vysočina a Města Třebíč.

 

tremedias mediace na vysocine

 


Website Powered by Joomla!