Konference, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina se konala 3. října v sídle Krajského úřadu Vysočina za účasti mediátorů, pracovníků OSPOD, sociálních pracovníků, kurátorů pro mládež, pedagogů, či vyšších soudních úředníků.

V minulých letech realizovalo TREMEDIAS úspěšně několik projektů MPSV z programů na podporu rodiny. Projekt Rodinná mediace v kraji Vysočina patří též do této kategorie. Jeho hlavním cílem je poskytovat partnerům, manželům, rodičům, rodinám i širšímu příbuzenstvu mediaci v podobě přímé práce s rodinou. Součástí projektu je také zajištění souvisejících propagačních aktivit, průběžné zvyšování kvality poskytované služby a podpora vzdělávání pomáhajících profesionálů v oblasti rodinné mediace, zkvalitňování spolupráce s dalšími organizacemi působícími v oblasti rodiny. V pojetí TREMEDIAS může být mediace chápána i jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora rodin a jejich jednotlivých členů.
Projekt reaguje na potřebu rozšíření a zkvalitnění sítě služeb navazujících na sociální služby kraje Vysočina, která je opakovaně žádána jak ze strany jednotlivých OSPODů, tak se strany sociálního odboru kraje Vysočina, spolupracujících organizací, ale i samotných občanů kraje.
Klademe si za cíl zajistit místní, časovou i finanční dostupnost mediace. Místní dostupnost služby naplňujeme tím, že mediaci poskytujeme na dvou pracovištích v kraji Vysočina, vzdálených od sebe 60 km. Časovou dostupnost realizujeme tak, že v souladu s principy mediace jako rychlé a efektivní metody řešení konfliktů nabízíme klientům objednací lhůty nejpozději do 14 dnů, mediaci poskytujeme průběžně celoročně. V souvislosti s finanční dostupností mediace máme na paměti, že je Vysočina dlouhodobě regionem s vysokou nezaměstnaností a nízkou úrovní příjmů. Klienti za celé první mediační sezení v rozsahu cca 3 hodin zaplatí 600 Kč (každý 300 Kč). Od druhého mediačního setkání dále je, díky tomuto projektu, mediace klientům poskytována bezplatně. To, že službu neposkytujeme zcela zdarma souvisí s našim přesvědčením, že by se klienti měli alespoň minimální měrou na nákladech podílet z důvodu své větší motivovanosti.
Cílovou skupinou projektu v jeho dílčí části vzdělávacích aktivit (interaktivní semináře, kurzy, tréninkové aktivity, workshopy, konference) jsou zejména pomáhající pracovníci organizací pracujících s rodinou (OSPODy, NNO, manželské a rodinné poradny,…).
Projekt je realizován díky laskavé finanční podpoře MPSV, Kraje Vysočina a Města Třebíč.

 

tremedias mediace na vysocine

Joomla templates by a4joomla