V roce 2012 poskytovalo občanské sdružení TreMediaS již čtvrtým rokem službu supervize pro oblast sociální práce a sociálních služeb, a to jak v sektoru veřejné správy, tak i v neziskovém sektoru.

Ze statistických údajů vyplývá, že pravidelně na základě supervizního kontraktu byla tato služba poskytována pěti týmům, a to v rozsahu 82 hodin pro 74 supervidovaných. Nejpočetnějším týmem byla příspěvková organizace Paprsek, které provozuje pobytové zařízení pro osoby s mentálním postižením. Nejdelší spolupráce o.s. TreMediaS v poskytování supervize je u odboru sociálních věcí Městského úřadu Havlíčkův Brod, kde této služby pravidelně již čtyři roky využívají především sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Naopak k "nováčkům" ve využití supervize v roce 2012 patřil MěÚ Chotěboř. U neziskových organizací pokračovala supervizní spolupráce s Pečovatelskou službou Ivančice a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Jihlava.

Joomla templates by a4joomla