Úspěšné pokračování supervizí sociální práce Tisk
Úterý, 06 Únor 2018 19:30

praporkyV prostorách neziskové organizace TREMEDIAS se budou i nadále, až do srpna 2018 realizovat supervizní setkání se zaměřením na výkon pozice sociálních pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Supervizních setkání se účastní sociální pracovníci z Města Třebíče, Města Moravské Budějovice, Města Náměť n. Osl., Magistrátu města Jihlavy, Města Telče, Města Žďáru n. Sáz., Města Chotěboře, Města Světlé nad Sázavou a Města Humpolce.

 

Supervize jsou realizovány podle zaměření sociálních pracovníků na:

  • supervize pro kurátory
  • supervize pro náhradní rodinnou péči
  • supervize pro sociálně právní ochranu dětí

Supervizní setkání jsou zaměřena na témata, která si pracovníci sami přinášejí. Prostřednictvím supervize mají sociální pracovníci příležitost na tato témata nahlédnout i z jiných úhlů pohledu.
Na supervizích se v loňském roce pracovalo i s přesahem supervizních témat, které byly podnětem k řešení pro nadřízený orgán.

 

Prvotním účelem realizovaných supervizí je zvyšování hodnoty práce pro klienty sociálních pracovníků, profesionalizace procesů a stanovených standardů.
V průběhu realizace supervizí dochází i k podpoře profesionálního růstu supervidovaných profesionálů a jejich kompetencí.

Při supervizích pracujeme také na zvýšení vlastních možností a schopností supervidovaných.

Supervidovaní hodnotí dosud realizované supervize pozitivně z hlediska jejich odborného růstu.

 

Dalším bonusem je možnost sdílení dobré praxe s ostatními supervidovanými. V tomto je tento projekt jedinečný, neboť propojuje praxi sociálních pracovníků napříč Krajem Vysočina.

 

Projekt:

„Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778

 

Zpracovaly: Mgr. Iva Macková a Mgr. Alena Dzurňáková

 

supervize ad