Již druhé setkání supervizní balintovské skupiny pro Vás uspořádá naše sdružení v měsíci únoru!

Nezapomeňte včas odeslat svoje přihlášky Vaší lektorce a supervizorce Mgr. Ivě Mackové.

 

 

Občanské sdružení TreMediaS

si Vás dovoluje pozvat na druhou

supervizní balintovskou skupinu pro sociální pracovníky.

Termín supervizního setkání:

úterý 17. 2. 2009 v čase od 10.00 do 13.00 hod.

Místo setkání:

prostory Západomoravské vysoké školy Třebíč,

3.podlaží, číslo 301.

 

 

Skupinové supervizní setkání ve formě balintovského typu je určeno pro sociální pracovníky působící ve státní správě i neziskových organizacích, kteří pracují v přímém kontaktu s klienty.  V této formě supervize sdílí  sociální pracovník ve skupině zúčastněných případ ze své praxe, přičemž skupina je mu podpůrná při zvládání zátěže pomáhající profese. Tato specifická forma supervize je využívána v pomáhajících profesích ke zkvalitnění přímé práce s klientem, k růstu a rozvoji pracovníka, současně je prostředkem prevence syndromu vyhoření.

První supervizní skupinu realizovanou o.s. Tremedias v listopadu 2008 absolvovalo 12 účastníků, kteří ocenili možnost této skupinové práce a vyžádali si návaznost na aktivitu v roce 2009.

 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování supervizního setkání.

 

Supervizní skupinu vede lektorka a supervizorka Mgr. Iva Macková.

 

Přihlášky přijímáme v elektronické podobě

 

( najdete je v horním menu PŘIHLÁŠKY )


do 12. hod. dne 16. 2. 2009.

uveďte prosím všechny údaje

 

 

Poplatek za 1 účastníka ve výši 200,- Kč můžete uhradit hotově v den konání setkání nebo platbou na účet č. 8500010607/7940, VS 209.

 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 739 967 323

nebo e-mail adrese uvedené v kontaktech.

 

 

 

 

V Třebíči dne 21. 1. 2009                                                         Mgr. Iva Macková

o.s. TreMediaS

 

Joomla templates by a4joomla