TREMEDIAS, spolek

nabízí supervizi v pomáhajících profesích,a to především

v  oblasti sociální práce, sociálních služeb a školství

 

Formy supervize:

 • odborná (případová)
 • individuální nebo sdílená ve skupině, případně v balintovské skupině
 • týmová supervize a supervize řízení

Supervize mohou využít jednotlivci, týmy či organizace, státních i nestátních zařízení,

a to v prostorách TREMEDIAS nebo v prostorách objednávající organizace.

 

Supervizi poskytujeme:

v sídle spolku TREMEDIAS na ul. Tomáše Bati 1069, Třebíč 

 

Službu supervize je možné objednat:

vždy nejlépe na základě předchozí telefonické nebo e-mail dohody

 

telefonicky:   739 967 323 

732 972 483

e-mailem:     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

osobně:         v sídle Tremedias

 

Současně nabízíme možnost poskytování supervize přímo v zařízeních objednávající organizace.

 

Supervizi zajišťují: 

Mgr. Iva Macková

Mgr. Alena Dokulilová

 

Délka supervizní hodiny je 60 min.,

Cena supervizní hodiny je 800,- Kč.

 

Supervizi zajišťují vysokoškolsky vzdělaní supervizoři, kteří mají dlouhodobou praxi v oboru sociální práce, výcvik supervize a zkušenosti s poskytováním supervize na odborech sociálních věcí městských úřadů, v krizových centrech, nízkoprahových zařízeních, stacionářích, ústavech sociální péče, dětských domovech, zařízeních pečovatelské služby, zařízeních armády spásy, uprchlických zařízeních atd.

 

Supervize se poskytuje na základě smlouvy - kontraktu:

1) kontrakt dvoustranný - supervizor, supervidovaný,

2) kontrakt třístranný - supervizor, supervidovaný, organizace.

 

Aktuálně poskytované supervize spolkem TREMEDIAS:

 OSPOD Mikulov, OSPOD Pohořelice, OSPOD Nové Město na Moravě, OSPOD Bystřice nad Pernštejnem, OSPOD Náměšť nad Oslavou, OSPOD Magistrátu města Jihlavy, OSPOD Telč, OSPOD Ústí nad Orlicí, OSPOD Lanškroun, OSPOD Chotěboř, OSPOD Čáslav, Portimo - raná péče Nové Město na Moravě, Portimo - centrum primární prevence Nové Město na Moravě, Pečovatelská služba Ivančice, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Jihlava, Pečovatelská služba DIANA Třebíč, TyfloCentrum Jihlava, ADAPTA Jihlava, SOVY Jihlava, Magistrát města Brna, OSPOD Moravský Krumlov, OSPOD Moravské Budějovice, OSPOD Boskovice, OSPOD Žďár nad Sázavou.

 

V článku Úspěšné pokračování supervizí sociální práce si můžete přečít další informace.

 

 

Motto:

„Ten, kdo jde krajinou se svým klientem, týmem, se může dostat do místa, kde tápe, bloudí, hledá orientaci nebo cestu kudy se vydat dál. V takové chvíli mu může pomoci supervizor, člověk, který z nadhledu může vidět krajinné souvislosti, které jsou neviditelné pro toho, kdo krajinou putuje."

Veronika Čermáková

Kčemu slouží supervize?

Supervize významně přispívá k rozvoji kvality organizací a k rozvoji jejich služeb,

má nepostradatelný podíl na vzdělanosti organizace a vede k procesům vývoje jedince.

 

Supervize je metoda zaměřená na zvyšování kvality a profesionality práce v oblasti pomáhající profese.

Je celoživotní formou učení zaměřenou na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci vlastního potenciálu pomáhajících pracovníků v bezpečném a tvořivém prostředí.

Jedná se především o rozvíjení sebereflexe vedoucí k pochopení souvislostí, vztahů, pocitů a jejich odrazu vpracovní činnosti pomáhajících profesí.

Funkce supervize:

 • podpůrná,
 • vzdělávací,
 • řídící.

 

Supervize pro odbornost sociální práce a odborníka představuje možnou záruku:

 • dobrého pochopení a osvojení profesionálních hodnot (supervize v systému řízení)
 • dobrého rozvoje odbornosti (supervize jako součást vzdělávání)
 • dobrého zvládání profesních nároků (supervize jako podpora)

Formy supervize:

 • odborná (případová)
 • individuální nebo sdílená ve skupině, případně v balintovské skupině
 • týmová supervize a supervize řízení

Supervize mohou využít jednotlivci, týmy či organizace, státních i nestátních zařízení,

Co je úkolem supervize?

Zaručovat dobrou úroveň dané odbornosti, přičemž odbornost je vymezena:

 • znalostmi, technikami a odbornými dovednostmi (vědomím)
 • etikou a hodnotami (svědomím)

 

Lidé, kteří pracují slidmi, by se měli stále proměňovat a růst.

Supervize by měla pracovníkům pomoci, aby si byli vědomi vlastních motivací, které je vedou k přijetí tohoto povolání, aby byli schopni reflexe svého jednání a postupů.

 

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad kvalitou péče o klienta a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe vlastní práce a sebereflexe.

 

Supervize se vztahuje k cíli naší práce. Zaměřuje se přitom na proces, jakým daného cíle dosahujeme, a na vztahy, které jsou vpomáhajících profesích snad nejdůležitějším prostředkem, kterým naše cíle naplňujeme.

Zaměřit se na vztah znamená vzít v úvahu jednotlivé strany vztahu - pracovníka a klienta - a komunikaci mezi nimi včetně přenosových a protipřenosových prvků.

 

 

Joomla templates by a4joomla