prednaskaPo úspěšném testování prvního kurzu, který kombinoval přímou výuku s e-learningem Vám přinášíme druhý akreditovaný kurz, který je opět zaměřen na aplikaci poznatků psychologie v sociálních službách. Forma kurzu bude opět kombinace přímé výuky s e-learningem. Chcete-li se seznámit s jeho zaměřením a bližšími podmínkami účasti, případně se do kurzu přihlásit, čtěte dále.

 

Aplikace poznatků psychologie v sociálních službách

2. pilotní ověření vzdělávacího programu v rámci projektu ESF - OPVK č. CZ.1.0/3.2.0902.0022

Akreditace vzdělávací instituce MPSV ČR č. 2008/595-I

 

Rozsah kurzu:100 hod. (50 hod. přímá výuka, 50 hod.e-learning výuka)

Místo konání:Třebíč, Okružní 935 (přímá výuka)

Termín:leden 2013 - červen 2013

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách. Do 2. pilotního ověření vzdělávacího programu se mohou zapojit pracovníci v sociálních službách, kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

Osoby z cílové skupiny pracovníků v sociálních službách musí působit v kraji Vysočina, a to z důvodu nezbytnosti dodržení projektového záměru a jeho působnosti v daném regionu.

 

Počet účastníků:max. 10

 

Časový a obsahový harmonogram 2. pilotního ověření:

 

 

Úvod do 2. pilotního ověření kurzu

(organizace kurzu  +  informace o přístupu do e-learningu)

11.12.2012; 10.00 - 12.00 h

1.

Psychologie pro pomáhající profese

10.01.2013; 09.00 - 14.00 h

2.

Komunikační dovednosti + asertivita jako obrana proti manipulaci ze strany klienta

07.02.2013; 08.00 - 17.00 h

3.

Individuální plánování v sociálních službách

21.02.2013; 09.00 - 14.00 h

4.

Etika v sociálních službách

07.03.2013; 09.00 - 14.00 h

5.

Psychopatologie + zvládání péče o problémové klienty

04.04.2013; 08.00 - 17.00 h

6.

Sebepoznání a motivace pro práci v sociálních službách

25.04.2013; 09.00 - 14.00 h

7.

Předcházení vyhoření v pomáhajících profesích

16.05.2013; 09.00 - 14.00 h

8.

Supervize v sociálních službách

30.05.2013; 09.00 - 14.00 h

 

Závěr kurzu (testování, evaluace)

13.06.2013; 10.00 - 12.00 h

 

Vstupní podmínky:

Minimálně ukončené střední či základní vzdělání, současná praxe v oboru sociálních služeb. Do 2. pilotního ověření vzdělávacího programu budou přednostně zařazeni účastníci, kteří projevili předběžný zájem o účast v kurzu při dotazníkovém šetření. V případě volné kapacity bude nabídnuto místo v kurzu i ostatním účastníkům, a to dle jejich pořadí přihlášení.

Forma :

2. pilotní ověření vzdělávacího programu je koncipován jako 100 hodinové pilotní ověření skládající se z 10 modulů, přičemž každé z témat má časovou dotaci 10 hod. (5 hod. přímá výuka + 5 hodin e-learning vzdělávání). Přímá forma vzdělávání se uskuteční v multimediální učebně o.s. TreMediaS na adrese Třebíč, Okružní 935, a to dle časového harmonogramu v období leden 2013 - červen 2013. Plánováno je 8 dnů setkání v rámci přímé výuky. E-learning vzdělávání bude formou samostudia účastníků kurzu prostřednictvím internetu, kdy si účastníci budou čas samostudia řídit dle svých časových možností a individuálního studijního tempa.

Účast frekventantů v jednotlivých modulech přímé výuky bude evidována. Za absolvování 2. pilotního ověření získají jeho účastníci komplexní osvědčení o celoživotním vzdělávání v programu. Podmínkou získání osvědčení je absolvovat 80% z časové dotace přímého vzdělávání a splnění požadavků e-learnig vzdělávání v podobě testování znalostí a korespondenčních úkolů.

Lektorský tým:

Mgr. Iva Macková,  Mgr. Vladimíra Jůzová,  Mgr., Ing. Ivo Vítek, Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Monika Šmardová

 

2. pilotní ověření je koncipován jakožto pilotní ověření nově vytvořeného vzdělávacího programu pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách v kraji Vysočina a je pro osoby z cílové skupiny zpřístupněn zdarma, tj. bez poplatku.

 

Přihlášky přijímáme výhradně v elektronické podobě na:

www.tremeidas.cz, vzdělávání - přihlášky:  z d e

 

Uzávěrka přihlášek je 12. listopadu 2012, respektive po naplnění kapacity.

 

Případné dotazy je možné učinit na tel. čísle: 739 967 323

nebo na e-mail adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

V Třebíči dne 16. 9. 2012                                                                                  Mgr. Iva Macková

 

esf

Joomla templates by a4joomla