zdrave_mesto_trebicV roce 2012 realizovalo občanské sdružení TreMediaS dva projekty v rámci sekundární prevence kriminality a drogové problematiky prostřednictvím opakovaných cyklů vzdělávacích programů ve vazbě ke specifickým cílovým skupinám obyvatel Třebíče.

 

První z projektů se věnoval cílovým skupinám osob se zdravotním postižením a seniorům v projektu nazvaném "Chováme se bezpečně?" s dílčími tématy: jak se nestát obětí domácího násilí, jak se bezpečně bránit, jak se vyhnout dluhům, jak sebou nenechat manipulovat a jak se bezpečně chovat na internetu.

Druhý z projektů byl zaměřen na cílovou skupinu sociálně vyloučených maminek nezletilých dětí, které se seznamovaly s novými informacemi z oblasti psychologie, trestního práva, sociálního zabezpečení, bezpečného internetu a finanční gramotnosti prostřednictvím projektu "Preventivně a lépe do života". Cílem obou projektů bylo rozšířit znalosti a dovednosti osob z cílových skupin s aktuálními trendy ve společnosti a minimalizovat jejich sociální ohrožení.

Joomla templates by a4joomla