tremedias_logoObčanské sdružení TreMediaS získalo již druhou akreditaci vzdělávací instituce MPSV ČR.
Vzhledem ke skutečnosti, že MPSV ČR uděluje akreditaci vzdělavacím institucím pouze pro čtyřleté období, požádalo o.s. TreMediaS na podzim roku 2012 o novou akreditaci, která byla udělena s platností do 1. 11. 2016.

Akreditace byla udělena pod čj.: 2012/70012-222/1 dne 1. 11. 2012. TreMediS tak navazuje na svoji vzdělávací činnost pro oblast sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách s celostátní platností z období 2008-2012. Aktuálně sdružení nabízí nově akreditované vzdělávací programy pro sociální pracovníky s tématickým zaměřením na případové konference, základy mediace, úvod do individuální a skupinové supervize, základy krizové intervence, specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením a komunikaci s problémovým klientem. Jedná se o akreditované vzdělávací programy MPSV ČR uskutečňované dle § 117 odst. 1 zákona o sociálních službách č. 108/2006, ve znění pozdějších předpisů, s platností udělené akreditace do 12. 12. 2016.

 

Úplný přehled akreditací najdete  z d e

 

akreditace_instituce_1 akreditace_instituce_2

Joomla templates by a4joomla